Ephesians 5:4

  5:4   2532 και and 151 αισχρότης indecency 2532 και and 3473 μωρολογία moronish talking, 2228 η or 2160 ευτραπελία obscene jokes 3588 τα   3756 ουκ not 433 ανήκοντα relating -- 235 αλλά but 3123 μάλλον rather 2169 ευχαριστία thankfulness.