Matthew 21:2

TR(i)
  2 G3004 (G5723) V-PAP-NSM λεγων G846 P-DPM αυτοις G4198 (G5680) V-AOS-2P πορευθητε G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2968 N-ASF κωμην G3588 T-ASF την G561 ADV απεναντι G5216 P-2GP υμων G2532 CONJ και G2112 ADV ευθεως G2147 (G5692) V-FAI-2P ευρησετε G3688 N-ASF ονον G1210 (G5772) V-RPP-ASF δεδεμενην G2532 CONJ και G4454 N-ASM πωλον G3326 PREP μετ G846 P-GSF αυτης G3089 (G5660) V-AAP-NPM λυσαντες G71 (G5628) V-2AAM-2P αγαγετε G3427 P-1DS μοι
ERV(i) 2 saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose [them], and bring [them] unto me.