Matthew 19:19

RP(i) 19 τιμα 5091 5720 {V-PAM-2S} τον 3588 {T-ASM} πατερα 3962 {N-ASM} και 2532 {CONJ} την 3588 {T-ASF} μητερα 3384 {N-ASF} και 2532 {CONJ} αγαπησεις 25 5692 {V-FAI-2S} τον 3588 {T-ASM} πλησιον 4139 {ADV} σου 4771 {P-2GS} ως 5613 {ADV} σεαυτον 4572 {F-2ASM}