Matthew 19:19

Croatian(i) 19 Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"