Matthew 19:19

DSV(i) 19 Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.