Mark 14:10

RP(i) 10 και 2532 {CONJ} ο 3588 {T-NSM} ιουδας 2455 {N-NSM} ο 3588 {T-NSM} ισκαριωτης 2469 {N-NSM} εις 1520 {A-NSM} των 3588 {T-GPM} δωδεκα 1427 {A-NUI} απηλθεν 565 5627 {V-2AAI-3S} προς 4314 {PREP} τους 3588 {T-APM} αρχιερεις 749 {N-APM} ινα 2443 {CONJ} παραδω 3860 5632 {V-2AAS-3S} αυτον 846 {P-ASM} αυτοις 846 {P-DPM}