James 2:16

RP(i) 16 ειπη 3004 5632 {V-2AAS-3S} δε 1161 {CONJ} τις 5100 {X-NSM} αυτοις 846 {P-DPM} εξ 1537 {PREP} υμων 4771 {P-2GP} υπαγετε 5217 5720 {V-PAM-2P} εν 1722 {PREP} ειρηνη 1515 {N-DSF} θερμαινεσθε 2328 5728 {V-PEM-2P} και 2532 {CONJ} χορταζεσθε 5526 5744 {V-PPM-2P} μη 3361 {PRT-N} δωτε 1325 5632 {V-2AAS-2P} δε 1161 {CONJ} αυτοις 846 {P-DPM} τα 3588 {T-APN} επιτηδεια 2006 {A-APN} του 3588 {T-GSN} σωματος 4983 {N-GSN} τι 5101 {I-NSN} το 3588 {T-NSN} οφελος 3786 {N-NSN}