James 2:16

IGNT(i)
  16 G2036 (G5632) ειπη   G1161 δε AND SAY G5100 τις ANYONE G846 αυτοις TO THEM G1537 εξ FROM AMONGST G5216 υμων YOU, G5217 (G5720) υπαγετε GO G1722 εν IN G1515 ειρηνη PEACE; G2328 (G5728) θερμαινεσθε BE WARMED G2532 και AND G5526 (G5744) χορταζεσθε BE FILLED; G3361 μη   G1325 (G5632) δωτε   G1161 δε BUT GIVE NOT G846 αυτοις TO THEM G3588 τα THE G2006 επιτηδεια NEEDFUL THINGS G3588 του FOR THE G4983 σωματος BODY, G5101 τι WHAT "IS" G3588 το THE G3786 οφελος PROFIT?