Psalms 145:3

PBG(i) 3 Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona.