Psalms 145:2

PBG(i) 2 Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków.