Job 5:9

PBG(i) 9 Który czyni rzeczy wielkie i niewybadane, dziwne, którym liczby niemasz;