Psalms 145:3

BKR(i) 3 Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.