Psalms 124:3

PBG(i) 3 Tedyćby nas byli żywo pożarli w rozpaleniu gniewu swego przeciwko nam;