Psalms 124:3

Croatian(i) 3 žive bi nas progutali. Kad je uskipio bijes njihov na nas,