Psalms 124:3

BKR(i) 3 Tehdáž by nás byli za živa sehltili v rozpálení hněvu svého proti nám;