Psalms 124:3

DSV(i) 3 Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak.