Psalms 121:2

PBG(i) 2 Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię.