Psalms 121:2

DSV(i) 2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.