Psalms 121:2

BKR(i) 2 Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.