Psalms 46:1

PBG(i) 1 Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego, na Alamot pieśń.