Psalms 116:18

PBG(i) 18 Śluby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego,