Psalms 116:18

Albanian(i) 18 Do t'i plotësoj zotimet e mia Zotit në prani të të gjithë popullit të tij,