Psalms 116:18

BKR(i) 18 Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho,