Psalms 115:15

PBG(i) 15 Błogosławieniście wy od Pana, który stworzył niebo i ziemię.