Psalms 115:15

DSV(i) 15 Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.