Psalms 96:5

PBG(i) 5 Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani; ale Pan niebiosa uczynił.