Proverbs 3:19

PBG(i) 19 Pan mądrością ugruntował ziemię, a roztropnością umocnił niebiosa.