Psalms 136:5

PBG(i) 5 Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego;