Proverbs 3:19

Danish(i) 19 HERREN har grundfæstet Jorden med Visdom, han har beredt Himlene med Forstaild.