Proverbs 3:20

PBG(i) 20 Umiejętnością jego rozstąpiły się przepaści, a obłoki rosą kropią.