Leviticus 7:11

PBG(i) 11 Tać też jest ustawa ofiary spokojnej, którą będą ofiarowali Panu.