Leviticus 7:11

BKR(i) 11 Tento pak bude řád oběti pokojné, kterouž by obětoval Hospodinu: