Leviticus 7:11

Albanian(i) 11 Ky është ligji i flijimit të falënderimit, që do t'i çohet Zotit.