Judges 15:20

PBG(i) 20 I sądził lud Izraelski za dni Filistynów przez dwadzieścia lat.