Judges 15:20

Croatian(i) 20 Samson bijaše sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina.