Judges 15:20

Albanian(i) 20 Sansoni qe gjyqtar i Izraelit për njëzet vjet në kohën e Filistejve.