Judges 15:20

DSV(i) 20 En hij richtte Israël, in de dagen der Filistijnen, twintig jaren.