Joshua 19:2

PBG(i) 2 A dostało się im w dziedzictwo ich Beerseba, i Seba, i Molada;