Genesis 21:31

PBG(i) 31 Dlatego nazwano miejsce ono Beerseba; albowiem tam obaj przysięgli.