Joshua 19:2

Norwegian(i) 2 Til deres arvelodd hørte: Be'er-seba og Seba og Molada