Joshua 19:2

Croatian(i) 2 Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada;