Genesis 5:11

PBG(i) 11 Było tedy wszystkich dni Enosowych dziewięć set lat, i pięć lat, i umarł.