Genesis 5:11

BKR(i) 11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.