Genesis 5:11

Bulgarian(i) 11 И всичките дни на Енос станаха деветстотин и пет години, и умря.