Genesis 5:11

Croatian(i) 11 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.