1 Chronicles 16:26

PBG(i) 26 Gdyż bogowie pogańscy są bałwanami; ale Pan niebiosa uczynił.