1 Chronicles 16:26

BKR(i) 26 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, Hospodin pak nebesa učinil.