1 Chronicles 16:26

DSV(i) 26 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.