1 Chronicles 16:26

Bulgarian(i) 26 Защото всичките богове на народите са нищо, а ГОСПОД е направил небесата.