Psalms 67

Norwegian(i) 1 Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang. 2 Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela, 3 forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse. 4 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen. 5 Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela. 6 Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen. 7 Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss. 8 Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.